จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ PayPal ขอตามข้อกำหนดของ FATCA

ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีใหม่ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองที่เรากำหนดภายใน 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FATCA ถ้าคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองภายใน 90 วัน คุณจะไม่สามารถชำระเงินหรือรับเงินด้วยบัญชีของคุณได้อีก

ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีอยู่แล้ว และ PayPal ขอให้คุณส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ PayPal สามารถจัดเก็บเอกสารที่แสดงสถานะของคุณ (ในฐานะ พลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ) อย่างเหมาะสมตามจุดประสงค์ของ FATCA คุณจะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่เราขอ ถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลภายใน 30 วัน บัญชี PayPal ของคุณจะถูกจำกัดการใช้งานในวันที่ 30 และคุณจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้
  • ชำระเงินด้วยบัญชีดังกล่าว
  • ปิดบัญชี

ถ้าคุณไม่ส่งข้อมูลภายใน 45 วันนับจากวันที่เราขอ บัญชี PayPal ของคุณจะถูกจำกัดการใช้งานมากขึ้นอีกในวันที่ 45 และคุณจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้
  • ชำระเงินหรือรับเงินด้วยบัญชีดังกล่าว
  • ลบข้อมูลบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
  • ปิดบัญชี

ในแต่ละกรณี เราจะจำกัดการใช้งานจนกว่าจะได้รับเอกสารที่ถูกต้อง ดูวิธีดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองในขณะที่บัญชีถูกจำกัดการใช้งาน