นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal คืออะไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal อธิบายแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ PayPal รวมถึงวิธีที่เราใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ PayPal รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะใช้ PayPal บนอุปกรณ์ใดหรือวิธีใดก็ตาม

คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณสมัครสมาชิก เข้าดู หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา คุณสมบัติ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเรา ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลดังกล่าวของ PayPal โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราค่ะ