คำถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาษี IRS สหรัฐอเมริกา 1099-K, B-Notice และ FATCA

Internal Revenue Service (IRS) กำหนดให้ผู้ประมวลผลการชำระเงินทั้งหมดในสหรัฐฯ รวมถึง PayPal แจ้งข้อมูลต่อ IRS เกี่ยวกับลูกค้าบางรายที่ได้รับชำระเงินจากการขายสินค้าหรือบริการผ่าน PayPal แบบฟอร์ม 1099-K และ B-Notice เป็นแบบฟอร์มภาษีที่บังคับใช้กับเจ้าของบัญชีที่อยู่ภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรายงานเงินได้ของพลเมือง/นิติบุคคลสหรัฐฯ

FATCA บังคับใช้กับเจ้าของบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และกำหนดให้ PayPal ต้องเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองด้านภาษีจากเจ้าของบัญชี โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองนั้นต้องระบุว่าเจ้าของบัญชีเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ เจ้าของบัญชียังหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีนอกสหรัฐอเมริกา

คำแนะนำเกี่ยวกับแบบฟอร์มภาษี 1099-K:

  • ถ้าคุณพบข้อมูลที่ไม่ตรงกันในแบบฟอร์มภาษี 1099-K ของคุณ โปรดตรวจสอบรายงานพิสูจน์ยอด และระบุ ID การทำรายการที่เป็นปัญหา แล้วเราจะตรวจสอบการทำรายการที่เป็นข้อพิพาทให้คุณ คลิก 'ติดต่อเรา' ที่ด้านล่างของหน้าใดก็ได้เพื่อโทรหรือส่งอีเมลหาเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูบทความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังนี้
คำแนะนำเกี่ยวกับ B-Notice:
  • ถ้าข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและชื่อตามกฎหมายที่ PayPal ใช้สำหรับยื่นรายงานแบบฟอร์มภาษี 1099-K กับ IRS ไม่ตรงกัน คุณอาจได้รับ "IRS B-Notice"
  • "B-Notice" ที่ส่งถึงคุณจะมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่เราต้องการจากคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินการ ถ้าคุณได้รับ "B-Notice"
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน หน้าข้อมูลภาษี ของเรา
  • กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน แล้วอัปโหลดแบบฟอร์มดังกล่าวโดยเข้าสู่บัญชี PayPal และทำตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือน

คำแนะนำเกี่ยวกับ FATCA:
  • มีผลกับเจ้าของบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
  • PayPal ต้องเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองสถานะว่าไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ และแบบฟอร์มภาษี W-9 สำหรับพลเมืองหรือนิติบุคคลสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องเสียภาษีสหรัฐฯ หรือแบบฟอร์มภาษี W8BEN/W8BEN-E สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐฯ ซึ่งจะไม่ถูกหักภาษีและรายงานภาษีในสหรัฐฯ
  • ผู้ใช้เพื่อธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต้องแจ้งข้อมูลตามที่ขอจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยเข้าสู่บัญชี PayPal ของตน แล้วทำตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูบทความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังนี้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีได้ที่ เว็บไซต์ภาษี IRS ของ PayPal