ทำไมถึงได้รับ "IRS B-Notice"

เนื่องจากคุณได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่าน PayPal เราจำเป็นต้องส่ง "แบบฟอร์มภาษี 1099K" ให้กับ IRS เมื่อเงินที่คุณได้รับมีมูลค่าตามเกณฑ์ที่ IRS กำหนดไว้ เมื่อไม่นานนี้ Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐฯ แจ้งให้เราทราบว่า ชื่อตามกฎหมายและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของคุณไม่ตรงกับข้อมูลที่ IRS มีอยู่  ด้วยเหตุนี้ คุณจึงได้รับ "B-Notice"

เนื่องจากเราดำเนินการให้ข้อมูลที่จำเป็นใน "แบบฟอร์ม 1099-K" โดยใช้ข้อมูลที่คุณแจ้งเราผ่านทางบัญชี PayPal ของคุณ เราจึงต้องขอให้คุณดำเนินการกับบัญชีของคุณ

"B-Notice" ที่เราส่งให้คุณนั้นจะระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องการจากคุณ คุณได้รับ "B-Notice ครั้งที่ 1" หรือไม่ก็ "B-Notice ครั้งที่ 2" แล้ว

  • ถ้าคุณได้รับ "B-Notice ครั้งที่ 1" (ซึ่งเกิดขึ้นในปีแรกที่ IRS แจ้งว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อตามกฎหมายไม่ตรงกัน) โปรดเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณแล้วคลิก 'ข้อความแจ้งเตือน' (ไอคอนรูประฆัง) เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็น ข้อควรทราบ: คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มภาษี W-9
  • ถ้าคุณได้รับ "B-Notice ครั้งที่ 2" (ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ IRS แจ้งว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อตามกฎหมายไม่ตรงกันเป็นปีที่สองติดต่อกัน) โปรดยื่นสำเนาบัตรประกันสังคมของคุณ (บุคคลธรรมดาหรือเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว) หรือหนังสือภาษี IRS ของสหรัฐฯ 147C (นิติบุคคล) เข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณ แล้วไปที่ 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย' เพื่ออัปโหลดเอกสาร
ข้อควรทราบ: IRS ไม่มีโซลูชันออนไลน์ในการขอหนังสือภาษี 147C ซึ่งทาง IRS จะเป็นผู้ส่งให้คุณทางไปรษณีย์หรือส่งแฟกซ์ถึงคุณ ถ้าคุณต้องการติดต่อ IRS เพื่อขอหนังสือ 147C โปรดโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและธุรกิจของ IRS ที่ 1-800-829-4933 ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การขอสำเนาทางแฟกซ์เป็นวิธีการรับหนังสือภาษี 147C ที่ค่อนข้างรวดเร็ว คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ข้อมูลภาษีของเราได้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าข้อมูลหรือแบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการโดย PayPal ก่อนกำหนดเวลาที่ระบุใน "B-Notice" เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณถูกจำกัดการใช้งาน  

ข้อควรทราบ:
  • ถ้าคุณมีบัญชี PayPal หลายบัญชี คุณจะต้องยืนยันว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณตรงกันกับทุกบัญชีที่คุณมี
  • โปรดตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารหน้าใดตกหล่นและแต่ละหน้ามีการลงลายมือชื่อแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่บัญชี PayPal และทำการอัปโหลดเอกสาร นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งเอกสารไปที่:
Tax Operations
PayPal
PO Box 45950
Omaha, NE 68145
U.S.A.