ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายคืออะไร

คุณจะพบศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย ในบัญชี PayPal ประเทศไทยของคุณ ใช้เพื่อรายงานปัญหาการทำรายการ แก้ไขข้อจำกัดการใช้งาน และรายงานกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูเพิ่มเติมว่าสามารถใช้บริการอื่นใดได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย