จะพิสูจน์ให้ PayPal เห็นได้อย่างไรว่าได้ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว

ในกรณีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการไม่ได้รับสินค้า คุณอาจต้องการ (หรือจำเป็นต้อง) แสดงหลักฐานว่าคุณได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้ว วิธีหนึ่งเพื่อช่วยในการแสดงหลักฐานคือใช้บริษัทจัดส่งที่มีระบบติดตามพัสดุออนไลน์ สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีมูลค่า 750 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า โปรดเก็บใบเสร็จออนไลน์ที่มีลายเซ็นของผู้รับเพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบสินค้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์จะช่วยให้คุณได้รับสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองผู้ขาย คุณสามารถดูข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของเราได้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องของ PayPal