ถ้าไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลที่ใช้สำหรับบัญชี PayPal ได้อีกแล้ว จะต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลของบัญชี PayPal คุณสามารถเปลี่ยนอีเมลที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. คลิก + ถัดจาก "อีเมล"
  3. ป้อนอีเมลใหม่ และคลิก 'เพิ่มอีเมล'
  4. ทำตามคำแนะนำเพื่อยืนยันอีเมลของคุณ

หลังจากที่คุณยืนยันอีเมลใหม่แล้ว คุณจะต้องกำหนดอีเมลนั้นเป็นอีเมลหลักสำหรับบัญชีของคุณด้วย

วิธีการมีดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. คลิกที่อีเมลใหม่ของคุณ และเลือก 'ใช้เป็นอีเมลหลักในการรับข้อความแจ้งเตือน'
  3. คลิก 'เปลี่ยนอีเมล'

ถ้าคุณมีปัญหาอื่นๆ ในการเข้าสู่ระบบ เช่น จำรหัสผ่านไม่ได้ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้