อีเมลหลักคืออะไร จะเปลี่ยนอีเมลหลักได้อย่างไร

คุณสามารถใช้อีเมลหลักเพื่อรับชำระเงินและการแจ้งเตือนจาก PayPal ได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมล คุณจะต้องมีอีเมลในระบบอย่างน้อย 2 อีเมล หลังจากที่คุณเพิ่มและยืนยันอีเมลใหม่แล้ว คุณสามารถตั้งค่าอีเมลดังกล่าวให้เป็นอีเมลหลักได้

ขั้นตอนที่ 1เพิ่มอีเมลใหม่ในบัญชี PayPal ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2ยืนยันอีเมล
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนแปลงอีเมลหลักของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ไปที่ 'การตั้งค่า' 'ไอคอนข้อมูลบัญชี'
  2. คลิกอีเมลที่คุณต้องการตั้งเป็นอีเมลหลัก
  3. เลือก ตั้งเป็นอีเมลหลักเพื่อรับข้อความแจ้ง
  4. คลิก 'เปลี่ยนอีเมล'