เหตุใดฉันจึงต้องเชื่อมโยงและยืนยันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่เพิ่มในบัญชี PayPal ของฉัน

การเชื่อมโยงและยืนยันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณช่วยปกป้องบัญชีของคุณดังนี้
  • เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนผู้ใช้ PayPal
  • เป็นการยืนยันตัวตนของคุณและตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรที่เชื่อมโยงไปยังบัญชี PayPal ของคุณ
  • เป็นการลดความเสี่ยงต่อการถูกขโมยใช้งานบัตรเครดิตและการปลอมแปลงแอบอ้างเอกลักษณ์บุคคล
เมื่อคุณเริ่มต้นกระบวนการยืนยันบัตร เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเป็นจำนวน 70 บาทเพื่อสร้างรหัส PayPal 4 หลักที่เป็นรหัสเฉพาะในใบแจ้งยอดบัตรของคุณ เฉพาะเจ้าของบัตรที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ดูใบแจ้งยอดบัตรได้ ด้วยเหตุผลนี้ ขั้นตอนนี้จึงเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตและการปลอมแปลงเอกลักษณ์บุคคล

เราจะคืนเงิน 70 บาทไปยังบัตรของคุณหลังจากที่คุณได้ดำเนินการตามกระบวนการยืนยันบัตรจนเสร็จเรียบร้อย แต่คุณอาจต้องรอถึง 30 วันจึงจะเห็นรายการคืนเงินดังกล่าวในใบแจ้งยอดบัตรถัดไปของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร


ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนของเราใน วิธีเชื่อมโยงบัตรของคุณ และ วิธียืนยันบัตร