ทำไมถูกพักเงินสำรองในบัญชี PayPal

เงินสำรองในบัญชี คือ จำนวนเงินที่พักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อใช้ครอบคลุมความสูญเสียที่อาจเกิดจากการทำรายการที่ถูกตีคืน เช่น การปฏิเสธชำระเงินและข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อของคุณ PayPal ใช้เงินสำรองสามประเภท ได้แก่ เงินสำรองหมุนเวียน เงินสำรองขั้นต่ำ และเงินสำรองก้าวกระโดด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทเงินสำรอง

เงินสำรองอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ PayPal การป้องกันเงินสำรองอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประวัติเครดิตของคุณ คุณอาจไม่สามารถนำเงินสำรองออกจากบัญชีของคุณได้เต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดความเป็นไปได้ของการมีเงินสำรองและปรับปรุงการให้บริการลูกค้าโดยปฏิบัติตาม "แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ขาย" เพื่อให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย

"แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ขาย"
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีมีดังนี้
  • จัดส่งสินค้าทันทีและแจ้งข้อมูลการติดตามพัสดุที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าของคุณผ่าน PayPal เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการซื้อสินค้าได้ และทราบว่าควรจะได้รับสินค้าเมื่อใด
  • ติดต่อกับผู้ซื้อเป็นระยะตั้งแต่เนิ่นๆ และแจ้งให้ผุ้ซื้อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความล่าช้า หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  • ตรวจสอบอัตราการร้องเรียนโดยผู้ซื้อของคุณอย่างสม่ำเสมอ และพยายามรักษาอัตราการร้องเรียนให้ต่ำกว่า 1% ของยอดขายของคุณ
  • หลีกเลี่ยงไม่ใช้เวลานานในการคืนเงิน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วยื่นคำร้องเรียน

PayPal ตรวจสอบเงินสำรองในเชิงรุกและขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในผลการดำเนินธุรกิจของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าเงินสำรองของคุณถูกปรับเปลี่ยนหรือลบออกถ้ามีการปรับปรุงในส่วนสำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน อุตสาหกรรม และจำนวนข้อเรียกร้องที่ลดน้อยลง

ถ้าคุณต้องการดูว่ามีการสำรองเงินไว้เท่าไหร่ โปรดไปที่ "สรุปบัญชี" ของคุณ แล้วดูที่หัวข้อ "ถูกพัก" ใต้ "ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal" เราอาจจำเป็นต้องปรับจำนวนเงินสำรองของคุณเป็นระยะๆ เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น