ทำไมถูกพักเงินสำรองในบัญชี PayPal

เงินสำรองในบัญชี คือ จำนวนเงินที่พักไว้ในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีการถูกตีคืนเงิน เช่น การปฏิเสธชำระเงินและข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อของคุณ เราได้กำหนดเก็บเงินสำรอง 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ เงินสำรองหมุนเวียน เงินสำรองขั้นต่ำ และเงินสำรองก้าวกระโดด ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเงินสำรอง

เงินสำรองอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประวัติเครดิตของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถนำเงินสำรองออกจากบัญชีของคุณได้เต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดความเป็นไปได้ของการถูกสำรองเงินในบัญชีและปรับปรุงการให้บริการลูกค้า โดยทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขาย - เพื่อความพึงพอใจของทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขาย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนมีดังนี้
  • จัดส่งสินค้าทันทีและแจ้งข้อมูลการติดตามพัสดุที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าของคุณผ่าน PayPal เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามการซื้อสินค้าได้ และทราบว่าควรจะได้รับสินค้าเมื่อไร
  • ติดต่อกับผู้ซื้อเป็นระยะตั้งแต่เนิ่นๆ และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความล่าช้า หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  • ตรวจสอบอัตราเรื่องร้องเรียนจากผู้ซื้อของคุณอย่างสม่ำเสมอ และพยายามรักษาอัตรานี้ให้ต่ำกว่า 1% ของยอดขายของคุณ
  • หลีกเลี่ยงไม่ใช้เวลานานในการคืนเงิน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วยื่นเรื่องร้องเรียนได้

PayPal ตรวจสอบเงินสำรองในเชิงรุกตามความคืบหน้าในผลการดำเนินธุรกิจของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าเงินสำรองของคุณถูกปรับเปลี่ยนหรือลบออกถ้ามีการปรับปรุงในส่วนสำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน อุตสาหกรรม และจำนวนข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อที่ลดน้อยลง

ถ้าคุณต้องการดูยอดเงินสำรอง ไปที่สรุปข้อมูลบัญชี แล้วดูที่ “ถูกพัก” ในส่วน "ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal" เราอาจจะจำเป็นต้องปรับจำนวนเงินสำรองของคุณเป็นระยะๆ โดยเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น