ฉันสามารถอุทธรณ์คำตัดสินของ PayPal ในข้อเรียกร้องของฉันได้หรือไม่

ถ้าคุณไม่พอใจกับผลการตัดสินของข้อเรียกร้องของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายเพื่อเจรจาหาข้อตกลงหรือแก้ไขปัญหา ผู้ขายส่วนใหญ่ต้องการทำให้ผู้ซื้อของตนพอใจ

การตัดสินของ PayPal ถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบ หรือถ้ามีข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อเรียกร้องของคุณ คุณสามารถ ติดต่อเรา ได้