ฉันจะแก้ไขยอดคงเหลือติดลบในบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณอาจติดลบถ้าการทำรายการของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ เช่น การปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อเรียกร้องที่แพ้ และไม่มีเงินเพียงพอในบัญชีของคุณเพื่อรับผิดชอบจำนวนเงินนั้น

ในกรณีดังกล่าว คุณต้องชดใช้คืน PayPal ตามจำนวนเงินของการทำรายการที่ถูกยกเลิกพร้อมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ PayPal โปรดแก้ไขปัญหาบัญชีมียอดคงเหลือติดลบโดยเร็วที่สุด ถ้ายอดคงเหลือติดลบไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 120 วัน บัญชีของคุณอาจถูกล็อค และคุณจะไม่สามารถเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณได้อีก

ถ้าต้องการแก้ไขยอดคงเหลือติดลบ คุณสามารถเพิ่มเงินเข้าบัญชีของคุณโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างได้

  1. ไปที่ สรุปข้อมูลบัญชี ของคุณ
  2. คลิกที่จำนวนยอดคงเหลือติดลบ
  3. เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่มีให้เพื่อเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ
  4. คลิก 'ดำเนินการต่อ' แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้


ถ้าบัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ เราอาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้นด้วยเงินจำนวนใดๆ ที่คุณได้รับเข้าในบัญชีของคุณ หรือด้วยเงินสกุลอื่นที่คุณมีในยอดคงเหลือ นอกจากนี้ การถอนเงินที่รอดำเนินการอาจถูกยกเลิกในบัญชีเช่นกัน