จะใช้บัญชีธนาคารเดียวกันในบัญชี PayPal มากกว่า 1 บัญชีได้หรือไม่

เพื่อความปลอดภัย บัญชี PayPal แต่ละบัญชีจะต้องมีข้อมูลบัญชีธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆที่แตกต่างกันค่ะ

ถ้าบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ได้ถูกเชื่อมโยงไว้กับบัญชี PayPal อื่นแล้ว คุณจะต้องลบบัญชีธนาคารดังกล่าวออกจากบัญชี PayPal เดิมก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้กับบัญชี PayPal อีกบัญชีหนึ่งได้ค่ะ