จะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงไว้กับ PayPal ได้อย่างไร

เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถยืนยันโทรศัพท์มือถือของคุณได้เช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. ไปที่ 'การตั้งค่า' ของคุณ
  2. คลิก 'ยืนยัน'  ใต้หัวข้อ "โทรศัพท์" ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการยืนยัน อยู่ในระบบต่อไปและอย่าออกจากหน้าต่าง เราจะส่งข้อความพร้อมด้วย PIN ยืนยันไปให้คุณ
  3. ป้อนรหัสแล้วคลิก 'ยืนยัน'
ถ้าการยืนยันโทรศัพท์มือถือของคุณสำเร็จ เราจะส่งข้อความให้คุณอีกหนึ่งข้อความเพื่อยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีแล้ว