ข้อพิพาทของฉันได้รับการแก้ไขแล้ว ฉันสามารถปิดข้อพิพาทดังกล่าวจากบัญชี PayPal ของฉันได้หรือไม่

คุณสามารถปิดข้อพิพาทได้ถ้าคุณได้แก้ไขเรื่องนี้ร่วมกับผู้ขายแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการแก้ไขข้อพิพาทก่อนปิดเรื่อง เมื่อข้อพิพาทปิดแล้วจะไม่สามารถเปิดขึ้นใหม่หรือยกระดับเป็นข้อเรียกร้อง

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ขายเสนอที่จะคืนเงินให้คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับเงินนั้นเข้าในบัญชี PayPal ของคุณเป็นที่เรียบร้อยก่อนปิดข้อพิพาท

วิธีการปิดข้อพิพาทของคุณมีดังนี้

  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิกข้อพิพาทของคุณในรายการเรื่องที่รอการแก้ไข
  3. คลิก ทำเครื่องหมายเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
  4. คลิก ยืนยัน