การกู้คืนการเข้าใช้งานบัญชี PayPal ของฉันจะใช้เวลานานเท่าใด

เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณแจ้ง ถ้าต้องการทราบระยะเวลาที่แน่นอนตามที่เราประเมินไว้ โปรดดูจากอีเมลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เราส่งถึงคุณ

ถ้าต้องการดูสถานะของเรื่องของคุณ โปรดไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

คุณสามารถช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเร็วขึ้นได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ชี้แจงไว้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย เมื่อคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะตรวจสอบเรื่องของคุณ และจะส่งอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบถึงคุณ