บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก FATCA

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก FATCA

FATCA บังคับใช้กับเจ้าของบัญชีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และกำหนดให้เราต้องเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองด้านภาษีจากเจ้าของบัญชี โดยเอกสารหรือหนังสือรับรองนั้นต้องระบุว่าเจ้าของบัญชีเป็น พลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่ เจ้าของบัญชียังหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีนอกสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ FATCA เรายังตรวจสอบบันทึกเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีที่เรามีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บเอกสารแสดงสถานะของเจ้าของบัญชี (เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ) อย่างเหมาะสมตามจุดประสงค์ของ FATCA ในการตรวจสอบที่ว่านี้บางกรณี เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากเจ้าของบัญชี  

เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้:
  • ถ้าข้อมูลเจ้าของบัญชีที่เราได้รับก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารภาษี/ข้อมูลที่เจ้าของบัญชีรับรองด้วยตัวเอง
  • ถ้าเจ้าของบัญชีอ้างว่าไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่เราพบสิ่งที่บ่งชี้ว่าเจ้าของบัญชีเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ในข้อมูลของลูกค้า
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ