บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง/การปิดข้อพิพาท > จะยกเลิกข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะยกเลิกข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องได้อย่างไร

ถ้าข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องของคุณได้รับการแก้ไข หรือคุณไม่ต้องการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมแล้ว คุณสามารถยกเลิกเรื่องที่คุณยื่นได้ค่ะ (หลังจากยกเลิกแล้ว เรื่องที่คุณยื่นจะไม่สามารถถูกเปิดขึ้นมาใหม่หรือดำเนินการใดๆต่อได้)

วิธียกเลิกข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง

  1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของเรา
  2. เลือก 'เรื่องที่ยังเปิดอยู่' แล้วเลือกเรื่องที่ต้องการยกเลิก
  3. คลิกเรื่องที่ต้องการยกเลิก
  4. คลิก 'ทำเครื่องหมายปัญหานี้เป็นได้รับการแก้ไขแล้ว'
  5. คลิก 'ยืนยัน'
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ