บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > บัญชีของฉัน/อัปเดตข้อมูลในบัญชี > สามารถเปลี่ยนที่อยู่ PayPal เป็นที่อยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

สามารถเปลี่ยนที่อยู่ PayPal เป็นที่อยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ กฎหมายที่ใช้บังคับกับบัญชี PayPal แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ของคุณเป็นประเทศที่ต่างจากประเทศที่คุณใช้เมื่อเปิดบัญชีของคุณได้ ถ้าคุณย้ายไปต่างประเทศ คุณจะต้องปิดบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม แล้วเปิดบัญชีใหม่

ถ้าคุณมีที่อยู่ใน 2 ประเทศ คุณสามารถมีบัญชี PayPal ได้ 2 บัญชีตราบใดที่เป็นบัญชีธุรกิจเพียงบัญชีเดียว

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ