หน้าหลัก
  • การชำระเงินและการโอนเงิน
  • ข้อพิพาทและการจํากัดการใช้งาน
  • บัญชีของฉัน
  • กระเป๋าสตางค์ของฉัน
  • การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย
  • เครื่องมือผู้ขาย

จะเปลี่ยนชื่อในบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อในบัญชีบนเว็บ (ไม่เกิน 2 อักขระ) ได้ถ้าสะกดชื่อผิด และเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งเท่านั้นหลังสร้างบัญชี PayPal แล้ว

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในบัญชีของคุณเป็นชื่อบุคคลอื่นได้ ถ้าคุณกําลังทําการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายหรือชื่อหลัก คุณอาจต้องอัปโหลดเอกสารรับรอง

ข้อควรทราบ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้เฉพาะในบัญชีธุรกิจ และเฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้ให้เอกสารที่เหมาะสมเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนชื่อของคุณมีดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. คลิก เปลี่ยนชื่อ
  3. เลือกประเภทการเปลี่ยนชื่อของคุณ
  4. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ แล้วคลิก ดําเนินการต่อ หรือ อัปเดตชื่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้มากขึ้น

เราทำได้ดีแค่ไหน
ทำแบบสํารวจของเรา

เราจะใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณถ้าคุณยังเรียกดูต่อไป คุณยินยอมหรือไม่ ถ้าเรายังใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นส่วนบุคคล ดูข้อมูลเพิ่มเติมและจัดการคุกกี้ของคุณ