Jak złożyć wniosek o dane uwierzytelniające podpisu lub certyfikatu API?

Dotyczy tylko kont firmowych

Aby złożyć wniosek o dane uwierzytelniające podpisu lub certyfikatu API dla konta PayPal:

 1. Zaloguj się do  rzeczywistego lub  testowego konta PayPal.
 2. Kliknij ikonę Profil.
 3. Kliknij Moje narzędzia sprzedaży.
 4. W części Dostęp do API kliknij Aktualizuj.
 5. W części Integracja interfejsu API NVP/SOAPkliknij Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API.
  • Jeśli masz już wygenerowany podpis API, pojawi się widok Wyświetl lub usuń podpis API. Jeśli chcesz utworzyć nowy podpis, kliknij Usuń.
  • Jeśli masz już wygenerowany certyfikat API, zostanie wyświetlony widok Zarządzaj certyfikatem APIJeśli chcesz utworzyć nowy certyfikat, kliknij Usuń certyfikat.
   • Uwaga: jeśli pojawi się monit o zweryfikowanie konta PayPal, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij Wyrażam zgodę i zatwierdzam.
  • Złóż wniosek o podpis API – wybierz, aby otrzymać dane uwierzytelniające podpisu API.
  • Złóż wniosek o certyfikat API – wybierz, aby otrzymać dane uwierzytelniające certyfikatu API.
 7. PayPal generuje dane uwierzytelniające API w następujący sposób:
  • Dane uwierzytelniające podpisu API obejmują nazwę użytkownika API, hasło API i podpis, który nie wygasa. Te wartości są domyślnie ukryte ze względów bezpieczeństwa. Można je wyświetlać i chować, klikając przycisk Pokaż/Ukryj. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.
  • Dane uwierzytelniające certyfikatu API obejmują nazwę użytkownika API, hasło API i certyfikat, który wygasa automatycznie po trzech latach. Kliknij Pobierz certyfikat, aby zapisać go na komputerze.