Jak wypłacić pieniądze i ile czasu to zajmie?

Aby wypłacić pieniądze z aplikacji PayPal, wybierz saldo PayPal, a następnie Przelej pieniądze

Aby wypłacić pieniądze z komputera:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij Wypłać środki.
  3. Podać kwotę do wypłaty i kliknąć Kontynuuj.
  4. Upewnij się, że informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Wypłać.

WAŻNE

  • Aby przelew został pomyślnie zrealizowany, rachunek, na który chcesz wypłacić pieniądze, musi być zarejestrowany na Twoje imię i nazwisko. Ponadto, jeśli na przykład nazywasz się Jan Mariusz Kowalski, a Twój rachunek bankowy został zarejestrowany na dane J.M. Kowalski, wpisz „J.M.” jako swoje imię. Jeśli Twoje imię i nazwisko nie zostaną wprowadzone dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieją na wyciągu bankowym, przelew nie zostanie zrealizowany.
  • Wypłacane środki zostaną zaksięgowane na Twoim rachunku bankowym w ciągu 1–2 dni roboczych. Niekiedy może to potrwać dłużej. 
  • Aby przelew mógł być zrealizowany, rachunek bankowy musi być denominowany w PLN.
  • Za wypłacanie pieniędzy nie są naliczane żadne opłaty.
  • W przypadku odrzucenia wypłaty środków przez bank pobieramy opłatę w wysokości 30 PLN. Nieudana wypłata pieniędzy może być spowodowana przez niepoprawne informacje o rachunku bankowym.