Jak dodać kartę do konta PayPal?

Aby dodać kartę w aplikacji PayPal, wybierz ikonę ProfileIcon, przejdź do sekcji Rachunki bankowe i karty i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby dodać kartę z komputera:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij Powiąż kartę debetową lub kredytową.
  3. Wprowadzić wymagane informacje.
  4. Kliknij Powiąż kartę.

Ze swoim kontem PayPal możesz powiązać maksymalnie 24 karty kredytowe lub debetowe. Jednak każda karta może być zarejestrowana tylko na jednym koncie PayPal naraz.

Gdy dodasz do swojego konta swoją kartę debetową lub kredytową, może być wymagane jej potwierdzenie.

Uwaga:

  • W momencie dodawania karty do konta PayPal następuje autoryzacja karty, widoczna na jej saldzie jako tymczasowa blokada kwoty 1 USD (lub równowartości w PLN). Nie poniesiesz w związku z tym żadnych opłat, ponieważ tymczasowa blokada zostanie zniesiona w ciągu kilku dni w zależności od wystawcy karty.
  • Polskie karty debetowe i kredytowe są domyślnie obciążane w PLN. Jeśli Twoja karta została wydana przez polski bank, ale używa innej waluty domyślnej, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
  • Jeśli Twoja karta podlega automatycznej aktualizacji w systemie PayPal, PayPal może zaktualizować za Ciebie taką kartę, gdy pojawią się o niej nowe informacje, na przykład nowa data ważności lub nowy numer karty. Wszelkie umowy rozliczeniowe i preferencje płatności związane ze starą kartą zostaną przeniesione na nową kartę. Możemy również usunąć taką kartę w Twoim imieniu, jeśli stanie się bezużyteczna lub wygaśnie jej ważność.