Jak dodać kartę?

Aby dodać kartę:

  1. Przejdź do zakładki Portfel.
  2. W sekcji Karty kredytowe i debetowe kliknij Powiąż kartę.
  3. Wprowadź wymagane informacje.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
Do konta PayPal możesz dodać maksymalnie 8 kart kredytowych lub debetowych.

Uwaga: W momencie dodawania karty do konta PayPal następuje autoryzacja karty, widoczna na jej saldzie jako tymczasowa blokada kwoty 1 USD (lub równowartości w PLN). Blokada nie jest obciążeniem karty i powinna zostać zdjęta przez wystawcę karty w ciągu kilku dni. Oznacza to, że kwota wróci do salda dostępnego na karcie.

Polskie karty debetowe i kredytowe są domyślnie obciążane w PLN. Jeśli korzystasz z karty walutowej wydanej przez polski bank, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.