Jak dodać kartę do konta PayPal?

Aby dodać kartę:

  1. Przejdź do swojego Portfela.
  2. Kliknij Połącz kartę w części Karty kredytowe i debetowe.
  3. Wprowadź wymagane informacje.
  4. Kliknij Zapisz.

Możesz powiązać maksymalnie 8 kart kredytowych lub debetowych do swojego konta PayPal.

Uwaga: 

  • W momencie dodawania karty do konta PayPal następuje autoryzacja karty, widoczna na jej saldzie jako tymczasowa blokada kwoty 1 USD (lub równowartości w PLN). Blokada nie jest obciążeniem karty i powinna zostać zdjęta przez wystawcę karty w ciągu kilku dni. Oznacza to, że kwota wróci do salda dostępnego na karcie.
  • Polskie karty debetowe i kredytowe są domyślnie obciążane w PLN. Jeśli Twoja karta została wydana przez polski bank, ale używa innej waluty domyślnej, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
  • Jeśli Twoja karta podlega automatycznej aktualizacji w systemie PayPal, możemy zaktualizować ją w Twoim imieniu po udostępnieniu nowych informacji, w tym nową datę ważności lub nowy numer karty. Wszelkie umowy rozliczeniowe i preferencje płatności związane ze starą kartą zostaną przeniesione na nową kartę. Możemy również usunąć kartę w Twoim imieniu, jeśli karta przestanie działać lub zostanie zamknięta.