Jak zamknąć konto PayPal?

Aby zamknąć konto PayPal:

  1. Kliknij ikonę ​Profil.
  2. W sekcji Opcje konta kliknij Zamknij konto.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga

  • Przed zamknięciem konta PayPal usuń wszelkie informacje finansowe (w tym informacje dotyczące karty i rachunku bankowego).
  • Przelej pieniądze z konta PayPal na swój rachunek bankowy.
  • Wszystkie oczekujące płatności zostaną automatycznie anulowane.