Co oznacza status mojej transakcji?

Poniżej znajduje się lista najważniejszych statusów transakcji i ich krótkie wyjaśnienie.

Anulowana

 • Płatność została anulowana przez wysyłającego, ponieważ adres e-mail odbiorcy zawierał błędy lub nie był zarejestrowany w systemie PayPal. Płatności nie można anulować, jeśli jej status to Zakończona.
 • Płatność została automatycznie anulowana przez system PayPal, ponieważ nie została odebrana w ciągu 30 dni.

Cofnięta

 • Płatność została cofnięta przez system PayPal w związku ze zgłoszeniem nieautoryzowanej płatności lub roszczenia.

Nieodebrana

 • Płatność została wysłana na adres e-mail, który zawiera błędy lub nie został jeszcze zarejestrowany w systemie PayPal. Jeśli płatność nie zostanie odebrana w ciągu 30 dni, zostanie ona automatycznie zwrócona do wysyłającego.
 • Płatność została wysłana w walucie, w której odbiorca nie posiada salda PayPal. Odbiorca w tym przypadku musi ją zaakceptować.

Nierozliczona 

 • Płatność czekiem elektronicznym nie została jeszcze rozliczona na rachunku bankowym wysyłającego.

Oczekująca

 • Płatność została zainicjowana za pomocą czeku elektronicznego. Po zrealizowaniu płatności pieniądze zostaną dodane do salda konta PayPal odbiorcy.

Odrzucona

 • Płatność kartą kredytową została odrzucona przez odbiorcę lub bank wysyłającego.

Przetwarzana

 • Błyskawiczny przelew bankowy nie został jeszcze rozliczony na rachunku bankowym wysyłającego. Gdy przelew zostanie rozliczony na rachunku bankowym wysyłającego, status płatności zmieni się na Zakończona.

Rozliczona

 • Płatność czekiem elektronicznym została rozliczona na rachunku bankowym wysyłającego i wpłynęła na konto PayPal odbiorcy.

Wstrzymana

 • Realizacja płatności została tymczasowo wstrzymana w związku z dochodzeniem prowadzonym przez firmę PayPal.
 • Jeśli błyskawiczny przelew bankowy został odrzucony, anulowany lub zwrócony, płatność zostanie wstrzymana, dopóki przelew nie zostanie zrealizowany (dopóki środki nie opuszczą rachunku bankowego wysyłającego i nie wpłyną do systemu PayPal).

Zablokowana

 • Pieniądze zostały tymczasowo zablokowane, ponieważ nadawca płatności otworzył spór lub firma PayPal sprawdza transakcję.

Zakończona

 • Płatność została zakończona pomyślnie (zrealizowana), a środki zostały uznane w saldzie konta PayPal odbiorcy.

Zwrot pieniędzy

 • Płatność została zwrócona przez odbiorcę lub w wyniku roszczenia rozstrzygniętego na korzyść kupującego.