Artykuł pomocy

Centrum pomocy > Transakcje/Dodawanie i wypłacanie środków > Dlaczego wypłata środków nie powiodła się?

Dlaczego wypłata środków nie powiodła się?

W większości przypadków przyczyną cofnięcia wypłaty środków na rachunek bankowy jest zarejestrowanie dla konta PayPal danych rachunku bankowego w formie różniącej się od informacji podanych w banku.

Aby uniknąć cofnięcia wypłaty w przyszłości, usuń dane rachunku bankowego, a następnie ponownie je dodaj wprowadzając poprawne informacje. Możesz sprawdzić dokładne dane rachunku bankowego na swoim wyciągu.

Upewnij się, że imię i nazwisko zarejestrowane dla Twojego konta PayPal są zgodne z imieniem i nazwiskiem, które zostały podane dla Twojego rachunku bankowego. Jeśli np. nazywasz się Jan Mariusz Kowalski, a Twój rachunek bankowy został otwarty na nazwisko J. M. Kowalski, to jako swoje imię wpisz „J. M.”. Jeśli imię i nazwisko nie zostaną wprowadzone dokładnie w tym samym brzmieniu, co na wyciągu bankowym, przelew może się nie udać.

  • Opłata za cofniętą wypłatę środków wynosi 30,00 PLN.
Strona, której szukasz nie jest już dostępna. Jeśli masz pytania lub chcesz skontaktować się z nami, wyszukaj ponownie w naszym Centrum pomocy.