อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า

ยอดขายรายเดือนการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ใบแจ้งหนี้ และอีเมล
ลูกค้าต่างประเทศ (ต่อรายการ)
สูงสุด 108,000.00 บาท4.4% + 11 บาท*
108,000.01 – 360,000.00 บาท3.9% + 11 บาท*
360,000.01 – 600,000.00 บาท3.7% + 11 บาท*
600,000.01 – 3,600,000.00 บาท3.4% + 11 บาท*
มากกว่า 3,600,000.00 บาท3.2% + 11 บาท*
ยอดขายรายเดือนการชำระเงินใน eBay
ลูกค้า eBay ต่างประเทศ (ต่อรายการ)
สูงสุด 108,000.00 บาท3.9% + 11 บาท*
108,000.01 – 360,000.00 บาท3.4% + 11 บาท*
360,000.01 – 3,600,000.00 บาท3.2% + 11 บาท*
มากกว่า 3,600,000.00 บาท2.9% + 11 บาท*

*ค่าธรรมเนียมคงที่จะพิจารณาจากการชำระเงินระหว่างประเทศที่ได้รับเป็นเงินบาท หรือสกุลเงินใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการแปลงสกุลเงิน

คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าได้เมื่อคุณมียอดขายต่อเดือนตามปฏิทินถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี