อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า

ยอดขายรายเดือน การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ใบแจ้งหนี้ และอีเมล การชำระเงินใน eBay
ลูกค้าต่างประเทศ (ต่อรายการ)* ลูกค้า eBay ต่างประเทศ (ต่อรายการ)*
สูงสุด 108,000.00 บาท 4.4% + 11.00 บาท 3.9% + 11.00 บาท
108,000.00 บาท -360,000.00 บาท 3.9% + 11.00 บาท 3.4% + 11.00 บาท
360,000.00 บาท - 3,600,000.00 บาท 3.7% + 11.00 บาท 3.2% + 11.00 บาท
มากกว่า 3,600,000.00 บาท 3.4% + 11.00 บาท 2.9% + 11.00 บาท

*อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเพิ่มเติม

คุณสามารถ สมัครเพื่อรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า ได้เมื่อคุณมียอดขายรายเดือนตามปฏิทินตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และรักษาบัญชีของคุณไว้ให้อยู่ในสถานะที่ดี