ข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับบริการของ PayPal

 

ข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับบริการของ PayPal

 

ข้อตกลงทางกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ในประเทศไทย หากต้องการดูข้อตกลงสำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ให้เลือกจากรายการด้านล่าง

 

สำหรับผู้ใช้ทุกคน

 

สำหรับผู้ค้าและธุรกิจ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การอัปเดตนโยบาย

 

คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค: บริการชำระเงินของ PayPal ถือเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์

PayPal Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ PayPal ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ ขอแนะนำให้ผู้บริโภค (ผู้ใช้) อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ข้อตกลงทางกฎหมายและประกาศเหล่านี้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะของ PayPal