>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

ออกเมื่อ: 9 สิงหาคม 2022

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้ PayPal ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ในประเทศไทย หรือข้อตกลงออนไลน์ นโยบาย หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้ โปรดทราบว่าตัวอย่างใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้ห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในหรือก่อนวันที่ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งที่เกี่ยวข้อง

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

มีผลบังคับใช้วันที่ 26 กันยายน 2022

  • บัญชีธุรกิจจะไม่สามารถรับการทํารายการส่วนตัวได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2022 (โดยมีข้อยกเว้นว่าบัญชีธุรกิจจะสามารถรับการทํารายการส่วนตัวจากบัญชี PayPal แคนาดาได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022)
  • ถ้าคุณเชื่อมโยงระบบหรืออ้างอิงถึงบริการ PayPal บนเว็บไซต์ของคุณ เราขอชี้แจงให้ทราบว่า PayPal อาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ (เช่น การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์) เพื่อประเมินเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการและเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง
  • หัวข้อค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชําระเงินของสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่ออธิบายการใช้คําที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ฉบับปรับปรุงแก้ไข