การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 29 มิถุนายน 2560

 

หน้านี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญของข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับบริการ PayPal เราจะแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้ในหน้านี้อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขด้านล่างเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ PayPal ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 10 ตุลาคม 2017

 

เรากำลังปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ("สัญญา") ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ PayPal ที่จัดให้กับผู้ใช้ PayPal

สัญญาฉบับปรับปรุงแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และจะนำไปใช้กับการใช้บริการ PayPal ตั้งแต่วันนี้ ด้านล่างนี้คุณจะเห็นการปรับปรุงแก้ไขหลักที่เราดำเนินการกับสัญญานี้

  • เราได้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารแนบ ข ของสัญญานี้เพื่อลบส่วนอาร์เจนตินาซึ่งจำกัดการทำรายการภายในประเทศสำหรับผู้ใช้อาร์เจนตินา โดยต่อไปนี้ ผู้ใช้อาร์เจนตินาจะสามารถใช้บริการ PayPal สำหรับการทำรายการภายในประเทศสำหรับสินค้าและบริการได้ นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างประเทศที่ใช้ได้อยู่แล้ว ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับของประเทศเมื่อไม่นานมานี้

ถ้าต้องการดูสัญญาที่ปรับปรุงแก้ไข โปรด คลิกที่นี่