Har du fått problem med en försäljning?

Här kommer några tips på hur du kan hantera problemet

 

 • Gör såhär vid en tvist

  Om du skulle behöva hantera en tvist eller ett krav så har PayPal både de nödvändiga verktygen och en process som underlättar kommunikationen mellan köpare och säljare.

  PayPal erbjuder två möjligheter för att lösa ett problem mellan en köpare och en säljare: en tvist eller ett krav.

  7 dagar efter transaktionen kan köparen inleda en tvist om ett köpt objekt inte tagits emot eller om objektet skiljer sig markant från beskrivningen. En tvist måste inledas inom 45 dagar från transaktionens datum.
  Du har 20 dagar på dig att komma överens med köparen om en uppgörelse i godo. Om ni inte kan nå en uppgörelse i godo inom 20 dagar kan tvisten trappas upp till ett krav. Detta betyder att antingen köparen eller säljaren ber PayPal att fatta ett beslut i fallet.
  Du har 10 dagar på dig att skicka oss den information som vi behöver för att fatta beslut om ett krav. 
  Vi fattar beslut om alla krav inom 30 dagar.
 • Tips för hur man hanterar en tvist

  Var kommunikativ

  Svara snabbt. Kontakta din kund så snart du blivit informerad om tvisten. På det sättet kan din kund se att du bryr dig om problemet och det bidrar till att kunden återfår förtroende för dig. Du förlorar inte din kund och du undviker att tvisten trappas upp till ett krav.

  Var öppen

  Kommunicera med din kund. Om problemet bara beror på ett missförstånd så kommer du snabbt att kunna nå en uppgörelse i godo. Lyssna på vad köparen har att säga innan du drar några förhastade slutsatser.

  Var konstruktiv

  Berätta direkt för kunden att problemet kan lösas. Du kommer märka att kunden ofta håller med dig om det och att kommunikationen präglas av ömsesidig respekt.

  Var fokuserad

  Fokusera på att hitta en lösning när du kommunicerar med kunden. Kom ihåg att även om du eventuellt skulle bli irriterad på en kund så hjälper det inte dig att hitta en lösning om du visar det.

  Förutse problemet

  Om du märker att det kan bli problem eller att leveransen kommer att bli försenad så bör du meddela dina köpare. Allt du behöver göra är att logga in på ditt PayPal-konto och klicka på “Profil” och sedan på ”Mina försäljningsverktyg”. Klicka på ”Uppdatera” bredvid ”Kundservicemeddelande” och skriv ditt meddelande till kunden. Meddelandet kommer att dyka upp i kundens Problemhanteringscenter så att kunden kan se det innan han eller hon inleder en tvist.

  Undvik tvister

  Ta en titt på våra tips för hur man säljer säkrare.

 • Hur är proceduren vid ett krav?
  En köpare kan trappa upp till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Att trappa upp en tvist till ett krav innebär att man ber PayPal fatta ett beslut för att få en lösning på fallet.
  1. Din kund har trappat upp en tvist till ett krav
  2. PayPal tar kontroll över fallet och samlar in nödvändig information från säljaren och köparen
  3. PayPal fattar ett beslut i fallet utifrån den information som är tillgänglig. Beslutet kommer att vara till antingen säljarens eller köparens fördel

  Vilken typ av dokumentation måste jag visa i händelse av ett krav?

  För objekt som skickas inom Sverige och som har ett värde på max 2 000 kronor så kommer vi att be dig om leveransbevis.

  För objekt till ett värde över 2 000 kr och för objekt som skickas internationellt så kommer vi att be dig om ett leveransbevis med underskrift.

  Obs! Om du inte kommer att kunna ge oss den nödvändiga informationen inom tidsfristen så bör du meddela oss det. Vi kan i så fall erbjuda förlängning. Det är viktigt att du visar att du vill hjälpa till att lösa problemet och att du svarar på vår förfrågan.

  Att överklaga ett krav

  Du kan överklaga beslutet om ett krav ifall du skulle få tag i ny information om transaktionen (t.ex. om du har fått nya bevis).

  Överklagandeprocessen är enkel:

  1. Logga in på ditt PayPal-konto.
  2. Gå till Problemhanteringscentret.
  3. Välj ”Stängda fall” i rullmenyn.
  4. Klicka på ”Överklaga”-knappen.

  När du har överklagat kan vi komma att fråga dig efter dokumentation som stödjer ditt fall. Då kanske du behöver skriva en sanningsförsäkran eller göra en polisanmälan, beroende på omständigheterna. En representant från PayPal kommer sedan att titta på ditt fall och om överklagandet godkänns och du får rätt så kommer du att få tillbaka pengarna för transaktionen.

 • Hur man erbjuder en återbetalning

  Om du vill erbjuda en kund fullständig eller delvis återbetalning:  

  Logga in på ditt PayPal-konto och leta upp transaktionen det gäller.

  Klicka på ”Ge återbetalning” i kolumnen ”Beställningsstatus/Åtgärder”
  Skriv in beloppet du vill återbetala. Du kan välja att återbetala hela eller en del av beloppet
  Bekräfta att du vill ge en återbetalning

  Obs!

  När du gör en återbetalning så kommer pengarna att dras från ditt PayPal-kontos saldo. Om ditt saldo är 0 kronor eller lägre än återbetalningsbeloppet så kommer du inte att kunna göra en återbetalning utan att först överföra pengar till ditt PayPal-konto från ditt bankkonto.