Säkerhet för handlare
Förlorad försäljning. Missbrukade data. Missade möjligheter. Det är ett trist faktum att nätbedrägerier kan förstöra dina affärer. PayPal hjälper till att skydda dig mot bedrägeri så att dina affärer kan växa - och minimera förlusterna.
 
Vi hjälper dig att skydda företaget.
  • Antalet bedrägerier är bland de lägsta i branschen.

  • Vi kan hjälpa till att skydda känslig information med hjälp av några av marknadens bästa krypteringstekniker.

Vi hjälper dig att hålla bedrägerierna borta.
  • Våra egna riskmodeller hjälper till att upptäcka och förutsäga falska transaktioner – innan de påverkar dina affärer.

  • Vi använder kontroller med CVV2 för att motverka falska identiteter.

  • Och vi använder en patentsökt metod för verifiering av bankkonton för att få en extra säkerhetsnivå.
Vi hjälper till att minska riskexponeringen
  • PayPal kan hjälpa dig att skydda dig mot förluster till följd av återbetalningar (villkor gäller).

  • Du kan känna dig trygg när du vet att det finns ett engagerat team på din sida. Över 800 erfarna medarbetare jobbar för att bekämpa bedrägerier för din räkning.

 
"Bedrägeri är den viktigaste orsaken till att vi valde PayPal. Vi godkände kreditkort med MasterCard och Visa direkt men bedrägerigraden var högre med det vanliga företagskontot jämfört med PayPal. Så vi slutade med det och valde PayPal."

Steve Lugers
UpTempoAir.com