Säljarguide om lösning av PayPal-tvisterKommunikation är nyckeln

Problem inträffar. Leveranser blir försenade. E-post blockeras. Lösning av PayPal-tvister är ett lätt sätt för säljare och köpare att kommunicera med varandra genom att anslå meddelanden på PayPal så att de kan lösa problem och undvika krav.

Täckning av återbetalning.

Om du löser en köpartvist via PayPals problemhanterings eller vinner ett PayPal-krav är du skyddad mot återbetalningar för den transaktionen.

För att du ska skyddas måste du iaktta de avtal som uppnåddes under PayPals problemhanteringsprocess. Om ett krav på återbetalning kommer in innan tvisten eller kravet har lösts är du inte skyddad. Ta reda på mer med vår handbok om chargeback och Återbetalning FAQ.

Så här fungerar lösning av PayPal-tvister.

  1. Om köparen inte känner till Lösning av PayPal-tvister råder du dem att öppna en tvist i Problemhanteringscenter.
  2. I Problemhanteringscenter kan köparen läsa dina kundtjänstmeddelanden om leveransförseningar eller andra problem. Ofta räcker det för att stoppa processen Lösning av PayPal-tvister innan den börjar.
  3. Om köparen beslutar sig för att fullfölja lösning av PayPal-tvister beskriver de sina problem på webbformuläret.
  4. Du aviseras om den nya tvisten via e-post och på kontots översiktssida.
  5. Du och köparen kan kommunicera direkt på PayPals webbplats. Om du inte svarar kan köparen eskalera frågan till ett PayPal-krav.
  6. Om problemet kvarstår utan lösning kan köparen (eller säljaren) eskalera tvisten till ett PayPal-krav. Om det händer granskar PayPal fallet och fattar beslut.
  7. Om tvisten inte eskaleras till ett krav inom 20 dagar stängs den automatiskt.

För ytterligare detaljer går du till den stegvisa självstudiekursen.

Anslå kundtjänstmeddelanden till dina kunder.

I Lösning av PayPal-tvister kan du anslå ett meddelande som alla köpare kan se innan de registrerar en tvist. Exempel: "Leveranser till Norge är för tillfället försenade på grund av dåligt väder". De här meddelandena kan hjälpa till att förhindra missförstånd och i många fall lösa köparens problem innan en tvist registreras. Anslå ett meddelande nu

Fler resurser för säljare.

Mer information om att sälja tryggt finns på: