Problemlösning för säljare


Ett lättare sätt att hantera svåra problem

PayPal är ett av de säkraste sätten att betala online. Men ibland blir det problem med transaktioner.

Om en köpare kontaktar dig om ett transaktionsproblem: Försök lösa det med våra kommunikationstips.

Om problemet fortfarande inte är löst och köparen inleder en tvist mot dig: Vi meddelar dig om transaktionsproblemet. Du måste logga in på PayPal och klicka på Problemhanteringscenter.

Problemhanteringscenter innehåller:

  • Lösning av PayPal-tvister. Utformat för att lösa köparens bekymmer. Den här fasen löser de flesta transaktionsproblem och är första steget i klagomålsprocessen för köpare.
  • Spårning och status för tvister. Spåra status för dina tvister och krav.
  • Problemhanteringscenter – självstudiekurs. Ta reda på hur du hanterar de flesta säljarproblem.

Förstå klagomålsprocess för köpare.

Tvistfasen

Om en köpare registrerar en tvist mot dig i PayPals process för lösning av tvister måste du besvara den i Problemhanteringscenter där:

  • Du kan läsa meddelanden som har skickats av köparen.
  • Du kan svara på köparens meddelanden.
  • Du kan stänga tvisten genom att ge en full återbetalning.
  • Din köpare kan stänga tvisten om deras problem har lösts.
  • Alla meddelanden från dig och din köpare finns registrerade så att PayPal kan visa dem.

Kravfasen

Det är inte alla tvister som blir krav. Men om du inte kan lösa problemet via PayPals lösning av tvister kan problemet eskaleras. Köparen måste eskalera till PayPal-krav inom 20 kalenderdagar från det datum då tvisten inleddes.

PayPals kravgrupp

Våra engagerade kravspecialister samlar in information från båda parter, undersöker fallet, arbetar med båda parter för att rättvist och effektivt lösa kravet och ger ett beslut. Den här tjänsten är gratis.

Om du vill ta reda på mer om lösning av tvister gå till säljarguiden och PayPals lösning av överklaganden.

Lösa återbetalningar.

När som helst i processen kan köparen bestämma sig för att lämna in krav på återbetalning hos sitt kreditkortsföretag. Ta reda på hur du besvarar en återbetalning och om täckning av återbetalning via PayPals Klagomålsprocess för köpare med:

Lite självförtroende räcker långt.

Oroliga köpare inleder Klagomålsprocess för köpare – eller krav på återbetalning – i förtid. Du kan hjälpa till att lindra köparens oro genom att upprätta dig själv som en trovärdig säljare med vår Verktyg för uppbyggnad av köparförtroende.

Fler resurser för säljare.

Om du vill ta reda på mer om trygg försäljning går du till: