KommunikationstipsKommunicera med köparen

Om en köpare kontaktar dig om något problem, bör du skyndsamt svara och försöka lösa problemet genom att tänka på följande:

  • Utgå från köparens goda vilja. Utgå inte från att köparen har fel eller ställer orimliga krav. Ofta beror problemen på missförstånd eller bristfällig kommunikation.
  • Var konstruktiv. Gör klart att du vill lösa problemet. Då kommer köparen också vilja lösa problemet, vilket ofta räcker för att man ska kunna komma vidare.
  • Fokusera på problemet. Diskutera problemet utan att kommentera t.ex. köparens beteende eller person. Även om det kan kännas skönt för stunden att säga ifrån, leder det nästan alltid till att problemet förvärras.
  • Leta efter kreativa lösningar. Försök hitta en lösning som båda kan vara nöjda med. Om du säljer objektet till ett rimligt pris och köparen får något som han eller hon vill ha, bör båda parter kunna känna sig nöjda.
  • Försök att behålla ditt sinne för proportioner. Använd sunt förnuft och tänk långsiktigt.
  • Försök att tänka i termer av kundtjänst, även om kunden förstås inte alltid har rätt. Nöjda kunder är en bra affär. Att hantera problem på ett klokt sätt kan gynna företaget på lång sikt. Ditt anseende som säljare är viktigt.

Fler resurser för säljare.

Om du vill ta reda på mer om trygg försäljning går du till: