Klagomålsprocess för köpare
Klagomålsprocessen för köpare är en process där köpare kan klaga formellt på varor som har betalats med PayPal men inte levererats. Processen skapar förtroende i PayPal-gruppen och hjälper till att upprätthålla trygg handel.

Köpare


Vi uppmanar köpare att inledningsvis kommunicera med säljaren om de har problem med en transaktion. En öppen dialog kan många gånger lösa tvister i godo. I de fall en dialog inte löser problemet kan du lämna in ett krav via klagomålsprocessen för köpare.

När du lämnar in ett krav undersöker PayPal fallet och försöker komma fram till en rättvis lösning. Om vår undersökning fastställer att säljaren är skyldig dig pengar kommer vi att göra allt för att du ska få pengarna tillbaka. Vi kommer att försöka slutföra vår undersökning och tillhandahålla en återbetalning inom 45 dagar från den dag då klagomålsformuläret från köparen lämnades in.

Mer information om att öka säkerheten för dina transaktioner finns i tipsen om skydd mot bedrägerier för köpare.

Förutsättningar för klagomålsprocessen för köpare

För att klagomålsprocessen för köpare ska kunna användas till en transaktion gäller följande:
  • Du måste ha betalat köpet med PayPal.
  • Du får inte har mottagit varan som du har köpt.
  • Du måste lämna in ett krav inom 45 dagar efter betalningen.
  • Inköpet måste gälla en fysisk vara. Tjänster och immateriella objekt som t.ex. e-postade recept och e-böcker omfattas inte.

Säljare


Om en köpare lämnar in ett krav för en vara du har sålt undersöker PayPal transaktionen och försöka att fastställa en rättvis lösning. Här följer några tips som kan hjälpa dig att förhindra att det uppstår problem:
  • Använd en transporttjänst som kan spåras på webben. Det underlättar om du måste bevisa att varan har levererats.
  • Var beredd på att tillhandahålla så mycket information som möjligt till undersökningsombudet. Om du inte kan uppvisa den nödvändiga dokumentationen får köparen automatiskt en återbetalning.
Information om regler och villkor för klagomålsprocess för köpare finns i klagomålspolicyn för köpare i vårt användaravtal. Du kommer att uppmanas att logga in innan du kan lämna in ett krav.

Du måste logga in innan du besöker problemhanteringscentret