Transaktionsavgifter för betalningar över landsgränser – Europa


Avgifter för mottagande av betalning från köpare utanför ditt land

Visa inrikes transaktionsavgifter

Månatlig försäljningPris per transaktion*
0,00 SEK-25 000,00 SEK3,4% + 3,25 SEK
25 000,01 SEK-100 000,00 SEK (Kvalificering för handlartaxa krävs)2,9% + 3,25 SEK
100 000,01 SEK-500 000,00 SEK (Kvalificering för handlartaxa krävs)2,7% + 3,25 SEK
500 000,01 SEK-1 000 000,00 SEK (Kvalificering för handlartaxa krävs)2,4% + 3,25 SEK
> 1 000 000,00 SEK (Kvalificering för handlartaxa krävs)1,9% + 3,25 SEK

Hur fastställs kostnaderna?
Berättigande till handlartaxor fastställs på grundval av försäljningsvolymen från föregående kalendermånad. En säljare måste fylla i en engångsansökan och uppfylla kriterierna för handlartaxor för att kvalificera sig för handlartaxor.

Läs information om allmänna avgifter.