Jakie informacje określone w ustawie FATCA zbiera PayPal i jak je przekazać?

Wspomniane informacje zbierane przez PayPal obejmują w szczególności adres posiadacza konta oraz numer TIN w USA (w przypadku osób z USA) lub inny numer identyfikacyjny podatnika.

Podmiot gospodarczy może zostać poproszony o przekazanie:

  • informacji o kraju rejestracji;
  • informacji o rodzaju prowadzonej działalności lub o klasyfikacji na mocy ustawy FATCA;
  • oświadczenia stwierdzającego m.in. czy podmiot jest, czy nie jest uznawany za Szczególną Osobę z USA (zgodnie z definicją w ustawie FATCA);
  • informacji o tym czy znaczący właściciele lub posiadacze pakietu kontrolnego podmiotu są, czy nie są z USA.
  • Jeśli znaczący właściciele lub posiadacze pakietu kontrolnego podmiotu są z USA, należy podać ich imiona, nazwiska i adresy.

PayPal musi zbierać te niezbędne informacje za pomocą dokumentów takich jak oświadczenie o nieposiadaniu statusu osoby z USA, formularz W–9 (wniosek o nadanie i poświadczenie numeru identyfikacyjnego podatnika) dla osób lub podmiotów z USA, lub formularz W-8 BEN/BEN-E (zaświadczenie o statusie zagranicznym właściciela faktycznego dla podmiotów potrącających podatek u źródła i rozliczających się w Stanach Zjednoczonych) dla osób lub podmiotów spoza USA.

Jak przekazać PayPal informacje wymagane na mocy ustawy FATCA:
  1. Zaloguj się do swojego konta i kliknij ikonę Powiadomienia (dzwonek).  
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przeczytaj i sprawdź oświadczenie lub formularz, zanim złożysz na nich swój podpis (elektroniczny lub odręczny). Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością prawną na podstawie obowiązujących przepisów.  W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących tego formularza skonsultuj się z doradcą podatkowym.