Jak wysłać pieniądze?

Aby wysłać pieniądze, potrzebujesz tylko adresu e-mail odbiorcy. Jeśli odbiorca nie ma konta PayPal, może je założyć po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o przelaniu pieniędzy.Aby wysłać pieniądze z aplikacji PayPal, kliknij przycisk Wyślij i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby wysłać pieniądze z komputera:

  1. Przejdź do strony Płatności.
  2. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail odbiorcy. 
  3. Kliknij przycisk Dalej.
  4. Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz: Wysyłam pieniądze do znajomego lub Płacę za towary lub usługę.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ze względów bezpieczeństwa na niezweryfikowane konta nakładamy początkowy limit wysyłania pieniędzy. Aby usunąć limit wysyłania, zweryfikuj swoje konto PayPal.

Zakres czasowy

Płatności finansowane z salda konta PayPal lub karty zostaną szybko zaksięgowane na saldzie konta PayPal odbiorcy. Możesz dodać środki do konta PayPal z rachunku bankowego.