Jak usunąć rachunek bankowy z konta PayPal?

Aby usunąć rachunek bankowy z konta PayPal:

Na komputerze

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij rachunek bankowy, który chcesz usunąć.
  3. Kliknij Usuń rachunek bankowy.

W aplikacji PayPal

  1. Stuknij Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybrać Rachunki bankowe i karty.
  3. Stuknąć rachunek, który ma zostać usunięty.
  4. Stuknij opcję Usuń.