Jak dodać użytkowników do konta PayPal?

Funkcja zarządzania użytkownikami jest dostępna wyłącznie dla klientów posiadających konto firmowe. Konto firmowe PayPal pozwala dodawać użytkowników do konta, tworzyć wiele nazw użytkowników i poziomów dostępu oraz przypisywać określone poziomy uprawnień dostępu, aby pracownicy mogli wypełniać przydzielone im zadania. Ta funkcja systemu PayPal pozwala udostępnić jedno konto PayPal maksymalnie 200 pracownikom, przy czym każdy z nich będzie dysponować indywidualną nazwą użytkownika i poziomem uprawnień.
Aby dodać użytkowników do konta PayPal:

  1. Przejdź do sekcji Ustawienia konta.
  2. W obszarze Dostęp do konta kliknij przycisk Zaktualizuj obok pozycji Zarządzaj użytkownikami.
  3. Kliknij Dodaj użytkownika.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.