Jak dodać rachunek bankowy do konta PayPal?

Aby dodać rachunek bankowy:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknąć Powiąż rachunek bankowy.
  3. Podać nazwę banku.
  4. Podaj numer IBAN wymagany w przypadku elektronicznych przelewów bankowych. Numer ten składa się z 28 znaków alfanumerycznych bez spacji. Rachunki bankowe w Polsce muszą być określone w złotych polskich, ponieważ waluta jest przeliczana na podstawową walutę danego kraju, zanim bank ją otrzyma.
  5. Kliknąć Zgadzam się, powiąż rachunek.
Po dodaniu rachunku bankowego do konta PayPal należy go potwierdzić

Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko oraz dane rachunku bankowego są zgodne z Twoim rachunkiem bankowym. Jeśli na Twoim rachunek bankowy widnieje Twoje imię i nazwisko oraz drugie imię, np. Jan Marcin Kowalski, zapisz te informacje dokładnie w taki sam sposób na swoim PayPal koncie, podając swoje drugie imię. Jeśli ma Twoim koncie zarejestrowano Twoje inicjały (na przykład J. M. Kowalski zamiast Jan Marcin Kowalski), podaj w systemie PayPal również swoje inicjały. Jeśli imię i nazwisko nie jest identyczne z imieniem i nazwiskiem na wyciągu bankowym, przelew nie zostanie zrealizowany.