Gdzie mogę znaleźć kursy wymiany walut stosowane w systemie PayPal?

Aby sprawdzić nasze kursy wymiany:
  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij Przelicznik walut pod walutami. 
  3. Na następnej stronie zostaną wyświetlone oferowane przez PayPal kursy wymiany dla wybranych walut.
Możesz sprawdzić nasz kurs wymiany przed dokonaniem płatności wymagającej przeliczenia waluty. Jeśli korzystasz z karty kredytowej, możesz zamiast naszego kursu wymiany wybrać kurs obowiązujący u wystawcy karty. W przypadku wybrania kursu wymiany obowiązującego u wystawcy karty nie będziemy jednak mogli tego kursu wyświetlić.