Jak dodać rachunek bankowy do konta PayPal?

Aby dodać rachunek bankowy:

  1. Przejdź do zakładki Portfel.
  2. Kliknij Powiąż bank.
  3. Wprowadź imię dokładnie tak, jak jest ono podane na wyciągu z rachunku bankowego. Jeśli na rachunku bankowym Twoje imię i nazwisko zawiera drugie imię, np. Jan Marcin Kowalski, zapisz dane dokładnie w ten sam sposób na koncie PayPal, podając również drugie imię. Jeśli podczas rejestracji rachunku podane zostały inicjały imion, np. J.M. Kowalski zamiast Jan Marcin Kowalski, to w systemie PayPal też wprowadź inicjały. Jeśli imię i nazwisko nie zostaną wprowadzone dokładnie w tym samym brzmieniu co na wyciągu bankowym, przelew się nie uda.
  4. Wprowadź nazwę banku.
  5. Wprowadź numer IBAN wymagany do elektronicznych przelewów. Numer ten zawiera 28 znaków alfanumerycznych bez spacji. Polskie rachunki bankowe muszą być prowadzone w polskich złotych, ponieważ waluta jest przeliczana na walutę lokalną kraju, zanim otrzyma ją bank.
  6. Kliknij przycisk Wyrażam zgodę - dodaj.