Jak dodać rachunek bankowy do konta PayPal?

Aby dodać rachunek bankowy:

  1. Przejdź do strony Portfel.
  2. Kliknij Powiąż rachunek bankowy.
  3. Podaj imię i nazwisko zgodne z danymi widniejącymi na wyciągu z rachunku bankowego. Jeśli na Twoim rachunku bankowym uwzględnione jest również Twoje drugie imię, np. Jan Marcin Kowalski, zapisz dane dokładnie tak samo jak zarejestrowano je na Twoim koncie PayPal, podając swoje drugie imię. Jeśli ma Twoim koncie zarejestrowano Twoje inicjały (na przykład J. M. Kowalski zamiast Jan Marcin Kowalski), podaj w systemie PayPal również swoje inicjały. Jeśli imię i nazwisko nie jest identyczne z imieniem i nazwiskiem zarejestrowanym na wyciągu bankowym, przelew bankowy nie zostanie zrealizowany.
  4. Podaj nazwę banku.
  5. Podaj numer IBAN wymagany w przypadku elektronicznych przelewów bankowych. Numer ten składa się z 28 znaków alfanumerycznych bez spacji. Rachunki bankowe w Polsce muszą być określone w złotych polskich, ponieważ waluta jest przeliczana na podstawową walutę danego kraju, zanim bank ją otrzyma.
  6. Kliknij Zgadzam się i dodaję rachunek bankowy.
Po dodaniu rachunku bankowego do konta PayPal należy go potwierdzić