Jaką ochronę kupujących oferuje system PayPal?

Ochrona kupujących w serwisie PayPal ma zastosowanie w przypadku nieotrzymania przedmiotu lub w przypadku otrzymania przedmiotu, który znacząco różni się od opisu.

Pamiętaj

  • Nie wszystkie przedmioty kwalifikują się do Ochrony kupujących. Do grupy artykułów, które nie podlegają ochronie, należą: nieruchomości, pojazdy (w tym silnikowe, przyczepy, motocykle), maszyny przemysłowe.
  • Aby kwalifikować się do Ochrony kupujących, należy spełnić określone wymogi. Najważniejszy z nich to otworzenie sporu w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności. Inny ważny wymóg to przekształcenie sporu w roszczenie w okresie nie późniejszym niż 20 dni od daty otwarcia sporu.
Jeśli chcesz zgłosić problem z płatnością, zaloguj się do konta PayPal i przejdź do Centrum rozstrzygania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Ochrony kupujących, kliknij łącze Umowy prawne u dołu dowolnej strony serwisu PayPal, a następnie łącze Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal. Po szczegóły odsyłamy do punktu 13.