Jak zarządzać książką adresową w systemie PayPal?

W książce adresowej w systemie PayPal możesz dodawać, edytować i usuwać kontakty/adresy e-mail w sekcji Ustawienia faktur na koncie PayPal. W tym celu:

  1. Przejdź do Płatności.
  2. Kliknij Utwórz fakturę.
  3. Kliknij Ustawienia, a następnie Książka adresowa.
  4. Wybierz jeden z kontaktów, a następnie kliknij Edytuj lub Usuń kontakt.
  5. Aby dodać nowy kontakt, kliknij Dodaj nowy kontakt.