Co to jest subskrypcja i na jakich zasadach działa?

Gdy zamawiasz subskrypcję, autoryzujesz sprzedającego do cyklicznego obciążania Twojego konta PayPal określoną kwotą. Po zamówieniu subskrypcji jej szczegóły wyświetlone zostaną na stronie informującej o pomyślnym dokonaniu płatności lub w wiadomości e-mail otrzymanej od sprzedającego.

Aby wyświetlić subskrypcję na koncie PayPal:

  1. Przejdź do strony Ustawienia
  2. Kliknij Ustawienia płatności a następnie kliknij link Zarządzaj wstępnie zatwierdzonymi płatnościami.

Aby zmienić metodę płatności:

  1. Na tej samej stronie kliknij Ustaw dostępne źródła finansowania płatności.
  2. Wybierz preferowane źródło finansowania płatności i kliknij przycisk Zapisz.

Pamiętaj

  • Anulowanie subskrypcji w dzień planowanej płatności nie gwarantuje zatrzymania płatności. Anulować można tylko subskrypcje aktywne i cykliczne.
  • Jeśli wybrane dla subskrypcji źródło finansowania zostanie usunięte, związane z nim subskrypcje zostaną automatycznie anulowane.
  • W przypadku problemów z subskrypcją skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedającym. Informacje kontaktowe sprzedającego znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem subskrypcji lub na stronie szczegółów transakcji.