Jak usunąć rachunek bankowy z konta PayPal?

Aby usunąć rachunek bankowy z konta PayPal:

  1. Przejdź do zakładki Portfel.
  2. Kliknij ikonę rachunku, który ma zostać usunięty, a następnie Edytuj.
  3. Kliknij Usuń rachunek bankowy.