Jak usunąć kartę?

Aby usunąć kartę:

  1. Przejdź do zakładki Portfel.
  2. Kliknij kartę, którą chcesz usunąć.
  3. Kliknij Edytuj.
  4. Kliknij Usuń kartę.