Jakie mam dostępne formy płatności?

Możesz wysłać pieniądze korzystając z jednej z następujących metod finansowania płatności:

  • Saldo – płatność finansowana z salda konta PayPal zostanie natychmiast uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy. Saldo zostaje zasilone po dodaniu środków z rachunku bankowego lub po otrzymaniu płatności.
  • Karta kredytowa lub debetowa – płatność finansowana za pomocą karty kredytowej lub debetowej zostanie natychmiastowo uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy.

Podczas wysyłania pieniędzy w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki z salda w walucie, w której wysyłana jest płatność. Jeśli w danym saldzie nie ma wystarczających środków na sfinansowanie całej płatności, pozostała jej część zostanie sfinansowana za pomocą karty.
Aby zmienić formę płatności w czasie realizacji płatności, kliknij Zmień źródło finansowania płatności.